Det er IKKE å holde seg positiv som gjør at en blir utslitt! Men det å ta alt for mye ansvar. Når mye av ansvar blir overbelastning. Jeg var helt utslitt i forrige forhold. Så utslitt at jeg ikke hadde ork til meg selv engang. Det var så mange byrder og ansvar som ikke var mitt å bære jeg ble tildelt til å bære uten at jeg ønsket det selv!

Så det er ikke å tenke positivt om livet som gjør at en havner i kjelleren .. men ta på seg alt for mye ansvar og være alt for mye for andre enn seg selv ..

ta vare på deg selv, du er viktigste personen i ditt liv! Først deg selv oksygen maske, forså etterpå andre!

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es