​​


Jeg er så overlykkelig for dette! jeg fikk refts i retten av fars advokat! hvorfor jeg snakket med barna om dette og ga dem frykt! opplyse barn på forhånd enn å leke struts om det ikke eksisterer, er for dumt! Takknemlig for denne utviklingen!

Stort Heia til Redd barna!

Informasjon om undervisning om vold 

Kjære foresatte 

I dag har elvene fått undervisning om vold mot barn. I undervisningen har vi vist animasjonsfilmen «Voksne skal aldri slå», og gått gjennom de forskjellige typer for vold. Fysisk, psykisk, materiell, seksuell og latent vold. Vi hadde et forsøk der elevene fikk beskjed om at jeg skulle lage en høy lyd. De skulle sitte med øynene lukket og vente til lyden kom, de fikk da kjenne på kroppen hvordan latent vold er og hvordan det er å vente på noe ubehagelig. 

Elevene har fått beskjed om at de kan komme til helsesykepleier,sosiallærer eller en trygg voksen om de ønsker å prate om undervisningen. 

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Vold mot barn er et rettighetsbrudd, og også et alvorlig folkehelseproblem som angår oss alle. Et av fem barn opplever vold fra sine omsorgspersoner, og en av tjue opplever grov, alvorlig vold. Halvparten av dem har aldri fortalt det til noen, og bare en av fem har vært i kontakt med hjelpeapparatet. Viktige årsaker til at barn ikke forteller er at de føler skyld og skam for det som er skjedd, og at de er redd for at noen skal finne ut av det.

Målet med å gjennomføre undervisning om dette temaet er å gi barn kunnskap om hva vold er, at det er ulovlig, at det aldri er barns skyld, og at de har rett til å få hjelp. Dette er også i tråd med læreplanens kompetansemål i samfunnsfag. 

Mange voksne unngår å snakke med barn om vold, fordi de er usikre på hvordan de skal gjøre det, eller frykter at det er et skremmende tema for barn. Husk at barn får med seg mye gjennom media og gjennom samtaler med andre barn. De har mange ting de lurer på og vil ha svar på, også når det gjelder vold mot barn. Å gi dem tydelig og informasjon om hva vold er og hvordan man kan få hjelp, bidrar til at barn føler seg trygge på å snakke om temaet, og vet hva de skal gjøre om de trenger hjelp, eller om de har en venn som trenger hjelp.

Dere foresatte kan gjerne se filmen selv, og laste ned Redd Barnas veiledningshefte som gir råd om hvordan man kan snakke med barn om vold, og hva man gjør dersom et barn forteller. Filmen og veiledningsheftet finner dere her: reddbarna.no/jegerher/undervisning

Filmen «Voksne skal aldri slå» er produsert av Bivrost Film for NRK Super, i samarbeid med Redd Barna, og med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es