Det finnes en perfekt verden, der det er ikke annet enn smil å se, det er bare Kjærlighet og harmoni å finne. Men for å komme dit, så må det skje en naturlig død. Om du velger å avslutte ditt liv. Så må du oppleve alt som har vært på nytt igjen. For å lære nok engang alt sammen på nytt igjen.

Disse ord kom til meg da jeg var veldig ung. 18 åring faktisk. Da livet var tøft og jeg bodde på gate en liten periode. Uten penger, uten mat. Sta som faen og søkte ikke hjelp hos min egen familie.

Disse ord har jeg bært i hjerte mitt når livet kjennes tøft og jeg trenger å puste ekstra for jeg er helt utslitt.

Så til deg som måtte vurdere selvmord. Om du vil tilbake for å oppleve alt på nytt. Så er valget helt ditt så klart. Men for å komme deg videre i sjels nivå. Så er eneste valget naturlig død.

Kom sitt her med meg i stillhet, i stillhet vil vi finne alle svarene ..

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es