Etter alt dette går over
Kommer vi til å gå tilbake til MER!!

MEEEEER. Bli mer, være mer, gjøre mer, se mer. MEEEER hele tiden mer!

Kommer vi til å gå tilbake å kjøpe så masse, produsere så masse? Gjøre så masse? 

Kaste så mye, gjøre så mye? Kommer vi til å spise så mye? Hva kommer vi til å sette pris på? Hva vil spille noe rolle? Hva vil være viktig?

Penger hva vil dem si? Papirer? Verdier? Fred?

Det å reflektere over alt som er nå. Hva som vil være viktig for deg..

Hvis vi ikke lærer noe viktig sammen om dette. Da er jo alt bare bortkastet!

Måtte vi alle være beskyttet i dette. Måtte vi alle finne fred i hverandre og oss selv.
Måtte gode mennesker vi trenger finne oss, og vi gi lett slipp på dem som er ment for andre.
Måtte du alltid finne godhet i andre. Måtte du alltid ha tillit til andre vil deg bare godt. Måtte du alltid ønske alle godt. Måtte du alltid ha tillit til Kjærligheten som kommer til deg.

Du vakre menneske. Det er helt normalt å bli redd. Vi alle blir redd til tider. Det viktigste er å erkjenne det til seg selv at en er redd. Hold deg sammen med mennesker som løfter deg opp. 

Som er der for deg og støtter deg…

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es