Det trengs bare en person til å stå opp og si NEI, dette ønsker jeg ikke å være med på! Jeg ønsker å stå for noe annet, noe bedre!

Det trengs bare en person til å våge mene noe annet enn det som er “normalen”. Selvom mye er tillatt eller normalt så betyr det ikke at det er riktig. Husk slaveri var engang lovlig!

Det trengs bare en person til å si i fra når du ser noe som urettferdig! Noe som river i ditt hjerte.

Det trengs bare en person til å si i fra om når den ser forsøpling eller annet griseri.

Det trengs en person til å stå for det som rett og riktig enn det som er ulovlig eller lovlig.

Jeg sier ikke at vi skal gå mot lover og regler som er satt her i Norge. Langt der i fra!

Det jeg sier er det trengs bare en person til å stå opp og forandre verden til noe bedre. Selvom kanskje ikke helt denne generasjonen vil huske deg for de tingene. Men det er ikke viktig.

Det som er viktig at du gjør en forskjell og de neste generasjonene vil sette pris på nettopp DU skapte bedre framtid for dem som kommer etter oss! 

Husk at vi er første generasjonen som fikk æren til å høre Charlie Chaplin snakke lenge etter hans tid.

Det trengs bare en person til å stå for det som føles riktig. Hva med om den personen var deg og meg, Vi ALLE!

Å stå og si i fra om det som er Riktig for oss som lever her nå på denne tid! 

– Stå for Rettferdig!
– Stå for Fred!
– Stå for Kjærlighet! 
– Stå for likestilling og likeverd!
– Stå for økonomisk ordning for oss alle som lever her og nå!
– Stå for renere planet,vårt eneste hjem, vårt eneste håp!
– Stå for Vi er Alle og det samme uansett farge eller legning!
– Stå for alle skal ha tilgang til ren vann og mat uannset hvor enn dem bor i verden!
– Stå for alle skal ha rett og kunne ha frihet til utdanning!
– Stå for alle skal ha hjem å gå til!
– Stå for Jorden er for ALLE og ikke bare mennesker!
– Stå for renere luft for oss alle
– Stå for bedre helsevesen for ALLE i hele verden!
– Stå for Menneskerettighetene skal holdes!

Så om du har lyst å stå for noe, velg bort fasaden som er normalen nå. Gå for noe ekte!

Om vi skal ha en President som skal være lederen for oss i verden. Da trenger vi en som gjør en forskjell på riktig måte! En som kan snu denne treden som er nå.
Gjøre den om til at vi ALLE hjelper hverandre på veien! Hjelpe hverandre til å skape bedre samfunn for oss ALLE!

Om noe skjer med denne planeten, så er det over og ut med oss alle!

Det trengs bare en person til å forandre Verden! Måtte den Personen Være Deg! Være Meg! Være oss ALLE! - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es