Det spiller ingen rolle hva enn jeg trodde
Tenkte
fantaserte
Håpte
Drømte

Det spiller vel ingen rolle
Hva som var tilfelle
når min fantasiverden
Tok overhånd
Der jeg var så sikker på
jeg så annet i dine blikk
Der
Jeg så deg som
-annerledes
enn dem andre

Det spiller vel ingen rolle
Om alt var bare i min hodet

Det som spiller noe rolle
Er
Hvordan jeg reiser meg opp igjen
nok engang
Etter jeg har lagt bak meg
-følelser jeg hadde

– Azadeh

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es