Jeg ser deg da likevel
Selvom du springer hen og gjemmer deg
Så fort jeg går ut forbi
Men jeg ser noe av deg da likevel
Når du ikke ser
jeg ser
Inni mellom
En sjelden
gang

I mine minner
Er du trygg
I mine minner
gjemmer du deg ikke bort
I mine minner
Står du der
Stødig…


 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es