Ikke annet enn patetisk. Om du er så mektig om du er, har bare gode tanker rundt dine gjøremål, hva som gjør at du trenger munnbind på andre? Hva som gjør at du trenger å ha så stor makt i og si så mye i andre sine gjøremål!

Hvis du er så oppriktig og ærlig, hvorfor trenger du å kontrollere FB og alt det mennesker legge ut og når noen går inn og opplyser andre om deg herr Bill Gates, så blir sidene våres automatisk gjort om at nesten ingen ser det vi legger ut!

Hvis du er så stor ærlig mann som du påstår at du er. Da trenger du ikke slik kontroll trenger du å vite. Det er med slike ting at folk stusser mer på deg. Det er med akkurat slike kontrollbehov som gjør at folk har mindre tillit til deg.

Ønsker du å skape tillit, trenger du å vise tillit. Ønsker du at ingen skal påpeke noe om deg, så trenger du å være litt mer ydmyk. 

Jeg kaller dette patetisk, når mine innlegg på siden min blir vist til mindre hver gang jeg legger ut noe!

Ønsker du folk skal frykte deg? Vi alle har overlevd 2020, tenk det er lite nå som skremmer oss for tiden. 

Jeg likevel sender deg healing og Kjærlighet. Bare for jeg har tro på du trenger mye av det. Du har makten til å fikse mye av verden om du bare ser samme vei som mange av oss gjør.

Jeg har ønske om du skal bli husket som den Herre som endret verden med å gi mer av dine goder. Gi mer forståelse, være ydmyk til å kunne innrømme du har vært den du har vært. Men ønsker å nå være en ny mann som har ny forståelse for det som er.

At du har endret deg til noe MYE mer. En mer sympatisk mann som ønsker verden i fred. Ønsker å se mennesker i utvikling. Ikke med påtvunget vaksine og slikt, men heller med likeverd og likestilling!

Jeg håper en vakker dag du kan våkne og se det samme som meg om deg selv!

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es